Deurwaarders mogen niet onbeperkt loonbeslag leggen!

Deurwaarders werken voor schuldeisers die een openstaande vordering op een schuldenaar hebben. Wanneer de schuldenaar niet betaalt, legt een deurwaarder in naam des konings veelal beslag op het loon van de schuldenaar. Dit totdat de schuld van de schuldenaar aan de schuldeiser incl. bijkomende kosten in zijn geheel voldaan is.

Deurwaarders schieten in deze echter wel eens te veel door. Ook deurwaarders hebben zich te houden aan regelgeving, hetgeen bijvoorbeeld impliceert dat ze niets mogen incasseren van de beslagvrije voet van de schuldenaar. De beslagvrije voet is afhankelijk van de leefsituatie van de schuldenaar. Bij een schuldenaar die zelf een inkomen geniet onder zijn beslagvrije voet mag een deurwaarder dus bijvoorbeeld geen loonbeslag leggen!

De beslagvrije voet zorgt ervoor dat natuurlijk personen met schulden ondanks deze schulden een maandelijks inkomen houden waar ze van kunnen leven. Over de beslagvrije voet mag dus niet geïncasseerd worden door schuldeisers (en de partijen die schuldeisers inschakelen zoals gerechtsdeurwaarders of incassobureaus).

Een alleenstaande ouder met weinig inkomen en 1 kind komt bijvoorbeeld maar al te vaak niet boven de beslagvrije voet uit. Ondanks eventuele schulden mag van het inkomen van dit gezin dus niet geïncasseerd worden!

Het verdient enige aanbeveling voor schuldenaren zich te verdiepen in hun persoonlijke beslagvrije voet. Het is wat lastig de exacte beslagvrije voet te vinden, maar met enig zoekwerk is het mogelijk. Het feit dat de beslagvrije voet voor ieder gezin anders is, maakt het lastig. Ook regelgeving hieromtrent is voor ze van belang. Niet meewerken aan informatieverzoeken van een deurwaarder kan direct een halvering van de beslagvrije voet impliceren, hetgeen het verschil kan betekenen tussen wel of geen loonbeslag!

De beslagvrije voet is verbonden aan vorderingen tot periodieke betaling als genoemd in artikel 475c Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Deze geldt dus enkel wanneer de schuldenaar in Nederland woont.