Model werkgeversverklaring
Op zoek naar een Model werkgeversverklaring 2018 of 2019?

Wie een hypotheek of lening af wil sluiten, zal vaak een werkgeversverklaring moeten aanvragen.

Dit is een verklaring die de werkgever invult, met alle gegevens van het inkomen van de werknemer. Het is gebruikelijk dat een werkgever deze meegeeft, ongeacht hoe lang deze persoon nog in het bedrijf zal blijven werken. Op het formulier kan je immers ook aangeven de bedoeling te hebben om het arbeidscontract te beëindigen. Wanneer een werknemer dus vraagt om een werkgeversverklaring, geef je deze gewoon aan de persoon mee.

Alvast een werkgeversverklaring voorbeeld downloaden? Kijk dan op onze werkgeversverklaring voorbeeld download pagina

De werkgeversverklaring is een standaardformulier, dat je op deze website kunt vinden en kan downloaden. Het soort dienstverband, het jaarsalaris en eventueel uitgeleende bedragen worden hierbij benoemd. Door dit formulier heeft een verhuurder of een bank een duidelijk inzicht in het inkomen van de persoon en kunnen zij een goede inschatting maken over of de persoon zal kunnen voldoen aan zijn of haar betalingsplichten.

Het kan voorkomen dat een werknemer vraagt om een intentieverklaring, óf dat iemand vraagt om een werkgeversverklaring maar eigenlijk een intentieverklaring bedoelt. De twee verklaringen hebben maar een klein verschil en zijn beiden even geldig. In dit artikel lees je de verschillen tussen intentieverklaringen en werkgeversverklaringen, en hoe je hier mee om kan gaan als werkgever.

Tijdelijk dienstverband

De werkgeversverklaring is bedoeld voor mensen die een vast contract hebben. De functie van de verklaring is immers om de bank of geldverstrekker een bevestiging te geven van een betrouwbaar inkomen, zodat zij zeker weten dat de persoon zich zou kunnen houden aan de afgesproken betalingen. Heb je een werknemer in dienst in tijdelijk dienstverband, en vraagt deze om een werkgeversverklaring? In principe kan dat niet. We spreken hier over een intentieverklaring.

Maar wat is dan het verschil?

Het verschil tussen een intentieverklaring en een werkgeversverklaring zit hem in één tussenkopje. In de vierde kolom zie je staan “Verklaring voortzetting dienstverband”. Dit is het onderwerp dat het verschil maakt tussen een intentieverklaring en een werkgeversverklaring.

Verricht de werknemer goed werk en is het bedrijf in de mogelijkheid om nieuwe vaste dienstverbanden aan te nemen? Dan kan je bij verklaring voortzetting dienstverband “Ja” in vullen. Hiermee geef je aan dat je de intentie hebt om, bij gelijkblijvend functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden, de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op te volgen door een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Op deze manier kan de werknemer aangeven dat het huidige contract wellicht tijdelijk is, maar deze nog veel langer in het bedrijf verwacht te werken. Zo komt deze persoon alsnog in aanmerking voor een hypotheek of lening. Het gaat de bank of verhuurder immers om een betrouwbare inkomensbron. Wanneer verwacht wordt dat de financiële situatie van de werknemer spoedig flink zal veranderen, zal deze minder kans hebben op een lening of hypotheek.

Beiden formulieren worden streng beoordeeld. Zorg dat je het met één blauwe pen invult, en dat er maar één persoon aan het formulier heeft geschreven. Heb je geen bedrijfsstempel? Voeg dan een bijlage toe waarop je verklaart dat het bedrijf geen stempel heeft.

Moet ik de werknemer nu in vast dienstverband aannemen?

Wanneer je een intentieverklaring hebt ingevuld waarbij je hebt aangegeven dat je de intentie hebt om de persoon een vast contract aan te bieden, betekent dit niet dat je hiertoe verplicht bent. Wanneer de werknemer minder goed gaat functioneren, vaker te laat komt, of er andere problemen bij de persoon optreden, mag je jouw eerdere beslissing alsnog terugnemen. Je hoeft de werknemer, na het verlopen van het tijdelijk dienstverband, dan géén vast contract aan te bieden.
Tevens kan het gebeuren dat er veranderingen zijn in het bedrijf. Wellicht is het noodzakelijk om te bezuinigen, en kan het bedrijf het zich niet meer permitteren om meer mensen in vast dienstverband aan te nemen. Ook dán hoef je de werknemer geen vast contract aan te bieden wanneer de eerdere arbeidsovereenkomst verlopen is.

Een andere soort wijziging in het bedrijf is bijvoorbeeld een wisseling in management. Heb jij nu de functie van werkgever, en heeft de vorige werkgever een intentieverklaring ingevuld voor een werknemer die jij helemaal geen vast dienstverband aan wil bieden? Dan mag je de intentieverklaring ongeldig verklaren, jij bent immers niet de persoon die dit heeft ondertekend.

Zijn er geen veranderingen in het bedrijf, en verricht de werknemer het werk nog even goed als op het moment van het ondertekenen van de intentieverklaring? Dan neem je de persoon aan in vaste dienst. Dat zou geen probleem moeten zijn, want je hebt eerder aangegeven dat zo bedoeld te hebben.