Spaarrekening of deposito?

Op een gewone spaarrekening ontvang je een variabele rente, terwijl je op een deposito een vaste rente krijgt. De deposito rente is meestal hoger dan op een gewone spaarrekening. Je bent al echter wel gebonden aan verschillende voorwaarden.

Met een deposito spreek je van te voren een vaste rente en looptijd af. Sluit je bijvoorbeeld een vijfjaars deposito af dan staat het spaargeld en de rente gedurende deze periode vast. Voor deposito’s is in de regel een minimale inleg van 500 tot 10.000 euro vereist. Je kunt niet bijstorten, maar wel altijd nieuwe deposito’s openen.

Een deposito is aantrekkelijk als de spaarrente tijdens de looptijd daalt, maar je profiteert niet van rentestijgingen. Als je je spaargeld tussentijds nodig hebt, dan betaal je een boeterente die kan oplopen tot 5% van het opgenomen bedrag. Kies dan ook alleen voor een deposito wanneer je spaargeld langere tijd kunt missen.

Geld dat je op korte termijn nodig denkt te hebben, kun je dan ook beter op een gewone spaarrekening zetten. De spaarrente kan wel ieder moment door de bank worden aangepast. Je profiteert dan juist wel van stijgende rentes. Gemiddeld krijg je de hoogste spaarrente op een internetspaarrekening, maar vergeet niet eerst rentes te vergelijken.

Veilig sparen

Spaarrekeningen en deposito’s vallen onder het depositogarantiestelsel. Onder het Nederlandse garantiestelsel is spaargeld tot een bepaald bedrag per bank gegarandeerd (100.000 euro in mei 2019). Leningen en spaartegoeden worden bij een eventueel faillissement van een bank vereffend. Heb je meer spaargeld spreid het dan over verschillende banken. Hou er rekening mee dat sommige banken één vergunning delen. Controleer ook eerst of jouw spaarbank wel onder het Nederlandse garantiestelsel valt.

Alternatieven

Een deposito is eigenlijk een obligatie bij een bank. Dit is een schuldbewijs waarop je een vaste rente ontvangt. Anders dan de meeste obligaties is een deposito niet vrij verhandelbaar. Voordeel van een deposito is dat deze onder het garantiestelsel valt. Als alternatief zou je kunnen investeren in een obligatie beleggingsfonds. Het risico is hoger, maar het verwachte rendement ook. Beleggen in aandelen en vastgoed is nog wat risicovoller, maar je kunt er ook meer geld mee verdienen.

Dus wil je weinig risico lopen zet dan je geld op een spaarrekening en investeer eventueel een deel in een deposito. Wil je meer rendement op je spaargeld overweeg dan te investeren in obligaties, vastgoed of aandelen.