Werkgeversverklaring voorbeeld 2022
Werkgeversverklaring voorbeeld 2022 downloaden

Het werkgeversverklaring voorbeeld 2021 onderaan de pagina kun je downloaden in pdf of Word formaat.

Het formulier mag je regelrecht gebruiken voor je werkgeversverklaring. Deze voldoet aan de richtlijnen van NHG en zal, indien de informatie klopt en de situatie van de werknemer wordt goedgekeurd, voldoen als geldige werkgeversverklaring.

Werkgeversverklaring invullen

Let erop dat je het formulier wat je hebt gedownload invult met één pen. Om precies te zijn, ééntje met blauwe inkt. Mocht de pen halverwege het invullen niet meer werken, print dan een nieuw papier uit en begin opnieuw. Tevens mag het formulier maar één handschrift bevatten.

– Bij “Aard van dienstverband” vind je een kopje “Inkomen uit een flexibele arbeidsrelatie”. Vink dit aan wanneer de werknemer bijvoorbeeld een uitzendkracht, invalkracht of oproepkracht is, of wanneer de werknemer een nul uren contract heeft.

– Bij Geslacht moet altijd man of vrouw worden ingevuld, maar sommige mensen ervaren dit als onprettig. Daarom is er ook nog de optie “Anders”, waar extra informatie gegeven kan worden, zoals bijvoorbeeld “In transitie”.

– Heb je plannen om het dienstverband binnenkort te beëindigen? Vul dit dan in bij “Aard van dienstverband”. Redenen voor ontslag kunnen zijn:
* De werknemer nadert de pensioengerechtigde leeftijd
* Het contract wordt niet verlengd
* In verband met bezuinigingen zullen er ontslagen vallen
Wanneer je vermoedens hebt dat je de werknemer over niet lang op staande voet zal ontslaan, kan je dit niet vermelden in het formulier. Op staande voet ontslagen personen kunnen namelijk geen werkgeversverklaring krijgen.

– Heeft de werknemer een vast dienstverband? Dan hoef je niks in te vullen bij “Verklaring Voortzetting Dienstverband”. Dit is enkel relevant bij mensen met een tijdelijk dienstverband.

– Zorg ervoor dat je het formulier volledig naar waarheid invult. Kloppen de gegevens niet, dan kan je jouw bedrijf of je werknemer in serieuze problemen brengen. Een hypotheek adviseur zal de gegevens vaak goed controleren, omdat er wel eens wordt gefraudeerd met niet kloppende werkgeversverklaringen.

Je kunt ook online een werkgeversverklaring invullen, deze site biedt de mogelijkheid om online gegevens in te vullen en dan het formulier vervolgens te downloaden.
De werkgeversverklaring formulieren onderaan de pagina kan je downloaden, deze mag je regelrecht gebruiken voor je werkgeversverklaring.

Tijdelijk dienstverband

Vraagt een werkgever die in tijdelijk dienstverband werkt om een werkgeversverklaring? Dit is mogelijk, maar enkel wanneer je van plan bent om deze persoon later in vaste dienst te nemen. Het gaat dan om het zelfde formulier, maar wordt een intentieverklaring genoemd. Bij het tussenkopje “Verklaring voortzetting dienstverband” vul je in dit geval “Ja” in, en zet je een extra handtekening.

Natuurlijk kan het voorkomen dat de werknemer minder goed gaat presteren en dus alsnog niet in vast dienstverband komt, of dat er bedrijfswijzigingen zijn waardoor er bijvoorbeeld minder budget is om mensen vast aan te nemen. Dat is geen probleem, ook niet als je op het formulier hebt ingevuld dat je de werknemer in vaste dienst aan wil nemen. Het is geen contractuele belofte, het is een bewijs van intentie. Wijzigingen zijn hierbij voorbehouden.

Het is wel prettig voor de werknemer om te weten welke mogelijke wijzigingen hier verandering in zouden kunnen brengen. Wanneer het tijdelijk dienstverband later níet wordt omgezet in een vast dienstverband, zullen zij misschien alsnog problemen krijgen met hun hypotheek. Zorg ervoor dat ook zij de kracht hebben om dit te voorkomen.

Hieronder kun je de werkgeversverklaring voorbeeld 2021 downloaden in pdf of word formaat:

Werkgeversverklaring-voorbeeld-pdfWerkgeversverklaring-voorbeeld-word

Succes met de de download en het invullen van het formulier!