Werkgeversverklaring NHG
Alles wat u moet weten over de NHG Werkgeversverklaring

Wie een huurcontract of lening af wil sluiten of een hypotheek wil aanvragen, wordt gevraagd om een werkgeversverklaring.

Dit is een verklaring die een werkgever uitschrijft, om de inkomenssituatie van de werknemer toe te lichten. Het is dus in feite een bewijs van een vaste bron van inkomen, en het na kunnen komen van financiële verplichtingen. Vaak is het inleveren van een werkgeversverklaring verplicht bij banken en verhuurders, zodat ze zeker weten dat de maandelijkse lasten worden betaald.

Een werkgeversverklaring is alleen relevant bij mensen die in vaste dienst zijn. Vraagt een werknemer met een tijdelijk dienstverband om een werkgeversverklaring? Dan kan je overwegen om een intentieverklaring te schrijven. Dit is een document waarin de werkgever aangeeft de werknemer tijdelijk in vaste dienst te willen nemen. Zo heeft de bank of verhuurder alsnog zekerheid.

Een werkgeversverklaring moet altijd voldoen aan de eisen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Voldoet de verklaring hier niet aan, dan zal de geldverstrekker het formulier mogelijk afkeuren. De werknemer loopt vertraging op met de hypotheekaanvraag en zal in problemen komen. Om zeker te weten dat jouw werkgeversverklaring voldoet aan de strikte eisen, kan je het standaard formulier werkgeversverklaring 2018 downloaden.

Werkgeversverklaring schrijven

Het schrijven van een werkgeversverklaring is geen ingewikkelde klus. Het gaat namelijk altijd door middel van een standaard formulier. Je vult het formulier in. Hierbij is van belang dat je maar één pen gebruikt, ééntje met blauwe inkt, en dat maar één persoon het in mag vullen. Stopt je pen halverwege het schrijven van het formulier met werken? Dan begin je opnieuw op een nieuw formulier. Dit om eventuele fraude en later ingevulde informatie te voorkomen. Heb je geen bedrijfsstempel? Voeg dan een verklaring toe dat het bedrijf geen stempel heeft.

Voordat je de verklaring in gaat vullen, moet je een aantal gegevens van de werknemer bij de hand hebben. Zorg dat je de volgende informatie over de werknemer bij de hand hebt, voordat je begint met het schrijven van de werkgeversverklaring:

– Naam, adres, postcode, geboortedatum
– Ingangsdatum van de dienst
– Functie
– Bruto jaarsalaris
– Vakantietoeslag
– Onregelmatigheidstoeslag
– Vaste 13e maand
– Provisie
– Vaste eindejaarsuitkering
– Overwerk
– Eventuele verstrekte leningen
– Eventueel loonbeslag

Verder wordt gevraagd om je KvK-nummer. Houd ook deze dus bij de hand.

Eindigt het dienstverband spoedig?

Mocht het zo zijn dat je van plan bent het dienstverband binnenkort te beëindigen (en dit ook al met de werknemer hebt besproken), dan moet je dit toelichten op het formulier. Hiervoor heb je maar een kleine ruimte beschikbaar, houd je omschrijving dus kort. Een aantal voorbeelden van mogelijke toelichtingen:

“De werknemer bereikt binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd”
“De proeftijd zal spoedig verlopen.”
“Arbeidsovereenkomst wordt niet verlengd.”
“Het bedrijf moet ontslagen doorvoeren in verband met bezuinigingen.”

Dringende redenen voor ontslag vul je hier niet in. Bij het geval van ontslag op staande voet, schrijf je jouw werknemer géén werkgeversverklaring voor. Een reden als “Werknemer wordt ontslagen in verband met overmatige afwezigheid”, zal je dus niet tegenkomen op een werkgeversverklaring. Dit omdat het formulier dient als bewijs dat de werknemer een vast inkomen heeft en dus de hypotheek kan afbetalen. Wanneer iemand ontslagen is, zal deze geen vast inkomen meer hebben en schrijf je het formulier dus níet voor.

Het Werkgeversverklaring NHG formulier

Veel werkgevers hebben het formulier voor de werkgeversverklaring al klaar liggen, zodat ze deze meteen in kunnen vullen wanneer hier om gevraagd wordt. Aangeraden wordt dan ook om het standaardmodel al op de computer te hebben staan en eventueel al een aantal keren uitgeprint bij je te hebben.

Let erop dat je het juiste formulier bij de hand hebt, zodat de werkgeversverklaring niet alsnog wordt afgekeurd.

Intentieverklaring

Vraagt een werknemer die in tijdelijk dienstverband werkt om een werkgeversverklaring? Dat is mogelijk, maar enkel wanneer je de intentie hebt om het dienstverband om te zetten in een vast dienstverband wanneer de werknemer blijft functioneren zoals op dit moment.

Wanneer je een intentieverklaring invult, heb je te maken met het zelfde formulier als de werkgeversverklaring. Bij het onderdeel “Verklaring voortzetting dienstverband” staat het bovenstaande als volgt uitgelegd: “Bij gelijkblijvend functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden wordt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij beëindiging daarvan opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd”. Wanneer dit inderdaad zo is, vul je hier “Ja” in, en zet je een extra handtekening.

De verklaring is dan alsnog geldig en zal de persoon helpen bij het aanvragen van een hypotheek. Ben je niet van plan om de werknemer een vast dienstverband aan te bieden? Dan kan je deze werknemer niet helpen met een werkgeversverklaring en zal deze op een andere manier aan een hypotheek moeten komen.